Vi värnar om din personliga integritet…

Astoria Hotel samlar endast in personuppgifter som behövs av lagliga skäl för att vi ska kunna leverera våra gäster en säker och trevlig vistelse. Vi förvarar dessa personuppgifter på bokningssystemet Sirvoy, vidare måste gästen ge sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter i samband med bokning.
Vi kommer aldrig använda personuppgifter för marknadsföringsändamål om du inte har samtycke till sådan användning.
Vi kommer aldrig att sälja eller använda personuppgifter som vi har fått till tredje part.
Du har också rätt att få ett utdrag utan kostnad för att se vilka personuppgifter om dig som lagras.

Uppgifter som vi lagrar:

• Identitetsuppgifter t.ex. namn

• Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress, ID-nummer / passnummer och kreditkortsuppgifter.

• Önskemål och övriga behov

• Känsliga personuppgifter som exempelvis information om ditt hälsotillstånd.

• Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. allergier)

Lagringsperiod: 7 dagar efter avslutad vistelse

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt.

Gråbrödersgatan 7 • 211 21 Malmö

040 – 786 60

info@astoriahotel.se